KIRKETORG i gamle kirker             Flere eksempler: SKJERMVEGG      
                                       
         
   

SLIK BØR DET IKKE VÆRE

Disse bildene viser at i kirken er det mange behov som det ikke er tilrettelagt for. Bildet til venstre oppe viser kirkekaffe. Menigheten sitter i benkene, mens serverings-bordet står i midtgangen. På bildet til venstre er det gjort klart for seminar. Å dekke bord i midtgangen kan være en fin måte å feire skjærtorsdagsmesse på, men ellers bør man få til samlingsplass under galleriet, eller på galleriet dersom man har god nok tilgjengelighet dit.

Bildet nederst til venstre viser at området under galleriet kan møbleres på forskjellige måter, men det er viktig at de møblene som man setter inn passer. Det gjør det ikke her. Tilsvarende er det for inventaret som vises i bildet under.

Bildet over viseren barnekrok. Også her er det viktig at man setter inn møbler som glir inn i helheten. Se mer om for barn og barnekrok.

Bildene til venstre viser behov for skikkelig lagerplass av løse puter og annet. Det er lite hyggelig å bli møtt av et slik syn.

     
         
       
   

SLIK KAN DET VÆRE

 • Kråkerøy kirke (oppe til venstre) med benker som kan omgrupperes

 • Øvre Rindal (over) med hyller for løse puter o.a. og skap. Plass til lysglobe.

 • Asker kirke (oppe til høyre) med hylle mot bakerste benk og enkel salmebokvogn.

 • Frosta kirke (venstre) med stoler og bord

 • Snarum kirke (høyre) med stoler og bord under galleriet

 • Melhus kirke (under til venstre) med møteplass under galleriet

 • Indre Herøy kirke (under) med kjøkken i trapperom

 • Markus (under til venstre) med barnekrok og andaktssted

 

   
           
   
 • Tromsø kirke (venstre) med møteplass under galleriet. Stolene bør ikke være høyere enn benkene.
 • Asak kirke (under til venstre og under) har fått stoler og bord under galleriet. Salmebokvognen er litt for fremtredende (bør ikke være høyere enn benkene).
 • Hausken kirke (under til høyre). menighetsrådet er samlet under galleriet.
 • Bamble kirke (høyre) med stoler, bord og informasjonshyller under galleriet

NB! Det er viktig at stolene er tilpasset benkene!

Der det er behov for varierende utnyttelse av kirketorget (området under galleriet) er det viktig at stolene skal kunne stables og bordene skal kunne slås sammen.

   
       
       
    (venstre)Valnesfjord kirke hvor det er satt opp foldevegg under galleriet. Her er det møterom.

(høyre og over) Meløy kirke er stor i forhold til antall personer som bor på øya i dag. Under galleriet er det laget vinterkirke / menighetssal

   
                                       
    BJORBEKK KIRKE             er fra 1884

Kirken har et stort galleri ved hoved-inngangen. Her er det under galleriet nå innredet kirke-torg/menighetssal og betjeningsrom. Det har blitt meget bra.Oppvarming er el-panel i himling-en.

           
             
Se også GENERELLE EKSEMPLER og "Kirken som bygg og bilde" s.174-175 og 187-191 FORNYELSE
Flere eksempler: SKJERMVEGG Se UTSTILLING under galleriet