SALMEBOKHYLLE OG SALMEBOKVOGN      
     
    Salmebøker hører med til inventaret i kirken. Men hvordan blir de oppbevart, og hva slags inntrykk får den besøkende når forholdene er som vist på bildene ovenfor?  
                       
   
  Her er fine eksempler på salmebokhyller som passer inn. Man føler straks at her er det orden og man blir mottatt på en hyggelig måte.  
           
    Å ha salmebøkene i en vogn har mange fordeler. Man kan lett få med seg bøkene dit man ønsker å dele dem ut. Men noen forutsetninger må tilfredsstilles: Salmebokvognen må være tilpasset interiøret. Den må ha forholdsvis store hjul, og den må ikke være for tung.

Bildet til venstre viser tydelig hvordan salmebokvognen ikke skal være.

 
                       
           
    Salmebokvognen til venstre er enkel og solid og har store hjul. Til tross for utførelsen med stålramme, glir vognen forholdsvis godt inn i interiøret. Det har sin årsak i fargesettingen og at vognen har samme høyde som benkene.  
           
  Salmebokvognen til høyre er et forsøk på å lage et møbel som passer inn sammen med benkene ved å benytte samme mønster på vangen. Men dessverre har den tre uheldige utforminger: Salmebokvognen er for høy. Den blir meget synlig blant benkene. Det andre er føttene som stikker ut for å gjøre vognen stabil. Det tredje er for små hjul.      
         
       
                     
     
       
  Vognen over er for stor i forhold til sine omgivelser. Med sin tunge last og små hjul er vognen nesten ikke til å rikke. Og så mangler den maling.

Til høyre ser vi at salmebokvognen er plassert ved tverraksen for å trekke folk frem i rommet.

   
                       
           
    Dette er en enkel og fin salmebokvogn som kan brukes i mange kirker når den fargesettes som benkene / inventaret  (fra Os kirke, Bjørgvin).

Ut fra bildet kan vi regne ut størrelse. En salmebok er 13,0 x 18,5 x 3,2 cm. Fri hyllehøyden bør være 20 cm. Med tre hyller, to bøker i dybden og lengde på 80- 100 cm blir det plass til 140- 180 salmebøker av NoS.

 
                FORNYELSE