SITTEPLASSER   TILBAKE FORNYELSE  
    STOLER OG BENKER I SALG       Oversikt over stoler og benker som produseres.

KRAV TIL SITTEPLASSENE       Komfort, størrelser, akustikk m.m.

 
    TILPASSE STOLER TIL BENKER       Når man erstatter noen benker med stoler, er det viktig at stolene går godt sammen med benkene. Ulike eksempler på benker og stoler.          Eksempel på tilpassing                Stoltypevariasjoner og uttrykk  
    FORBEDRE BENKENE

Se "Kirken som bygg og bilde" sidene 117-120 og    informasjonsblad 2-2000

 
         
    I middelalderen var det bare benker langs veggene, slik at de syke og gamle hadde et sted å sette seg ned. Menigheten sto og vandret. Det ser vi fortsatt i de ortodokse kirkene.

Etter reformasjonen kom benkene inn. Med befolkningsøkningen ble det behov for gallerier. Det var også gunstig med gallerier når man skulle nå mange mennesker fra prekestolen.

Lovverket i Norge krevde at det skulle være sitteplasser til en viss andel av befolkningen. Det førte til at kirkerommet ble fylt opp av benker. I dag har vi fått "et benkeproblem" ved at de står i veien for utnyttelse av kirkerommet. Benker må tas ut. Men da er det viktig at stoler og andre møbler som man setter inn passer inn i rommet.

 
      TILBAKE FORNYELSE