Finnes det en sammenheng mellom landskap, kirkerom og liturgi? Forfatteren påstår det, og formidler temaet ved hjelp av over 2000 bilder og tegninger.      
           
         
     
     Tar vi kirkens kroppsspråk på alvor?

                   KIRKEN                  SOM BYGG OG BILDE

Denne boken er et forsøk på å bevisstgjøre menigheten i sitt forhold til kirkebygget og bruken av kirkerommet. Den er et hjelpemiddel for dem som skal bygge kirke, og henvender seg derfor både til byggherren og arkitekten. Men boken henvender seg også til lekfolk og prester og kan brukes i studiegrupper. Boken er tildels en faktabok og til dels en inspirasjonsbok eller andaktsbok.

Boken er på 368 sider i A4 format med 600 tegninger samt 16 sider med fargebilder av kunstverk og inventar.

 
         
           
INNHOLD
BESTILLING
BESTILLING
PRISER
PRISER