UTSTILLINGER AV KUNST   INFORMASJON   SETTE PREG PÅ KIRKEÅRET    
                     
   
  Under galleriet  kan være et fint sted for utstillinger. Bildene viser fra Asker kirke hvor det er montert spotlights mellom bjelkene i himlingen. Bildene over er fra en sommerutstilling, hvor en kjent kunstner viste noen av sine bilder. Samtidig var kirken VEIKIRKE med betjening. Når man stiller ut verdifulle bilder, stilles det krav både til forsikring og vakthold.

 

Til venstre vises en utstilling som ble laget i forbindelse med kirkens 125-årsjubileum. Her er det tilbakeblikk og visjoner om fornyelse av kirken.

 

Nedenfor vises eksempel på utstilling som setter preg på kirkeåret. Her er 14 korsveibilder hengt opp i fastetiden.

 
   
               
  Bakveggen i Oslo domkirke brukes her til utstilling av skisser til utsmykking av kirken.            
      Se også våpenhus    
FORNYELSE