INFOBLAD  
 
 

Informasjonsblader utgitt av Kirkekonsulenten

Kultur- og kirkedepartementets konsulent i kirkebygging,                  siv. ark. MNAL Arne E. Sæther

1-1991 Energiøkonomisering ENØK i kirkebygg

1-1992 Brann i kirkebygg

2-1992 Kirkebygget og lov om brannvern

1-1993 Teleslyngeanlegg i kirkebygg

1-1994 Orden rundt og i kirkebygget

2-1994 På vakt rundt kirkebygget

1-1995 Tilgjengelighet i gamle kirker

1-1996 Rom og liturgi. Nytt liv til eldre kirkebygg.

2-1996 Kirkeloven av 1996.                                                          Bygging, drift og vedlikehold av kirkebygg

1-1997 El-anlegget i kirkebygget

2-1997 Plass for nytt kirkeorgel?

1-1998 Kirken i landskapet. Skaperverk og liturgi.

1-1999 «Landskapet» i kirkerommet.                                                 Del 1 Langkirken. Noen «benkeforslag».

2-1999 «Landskapet» i kirkerommet.                                                  Del 2 Korskirken. «Rom i rommet», tilgjengelighet, rom og liturgi

1-2000 Kirkerommets møblering. Alter og døpefont

2-2000 Kirkerommets møblering. Sitteplasser og gruppering

1-2001 Kirkerommets møblering. Prekestol og lesepult. Skriftestol. Korskille. Plass for sangkor.

2-2001 Kirkerommets utstyr. Liturgiske klær og andre tekstiler. Nattverdutstyr. Lys og blomster.

1-2002 Kunst og kommunikasjon og funksjonshemmede. Prosesjonskors. Modellskip. Offerposer. Salmebokvogn.

2-2002 "Barnekrok" i kirkerommet. Og noen forslag til forbedring av kommunikasjonen i det rektangulære kirkerommet.

1-2003 Forsikring av kirker

2-2003 Å bli og å være. Vei og senter. En stikkordsliste for en helhetlig gudstjeneste.

1-2004 Kirkeoppvarming. Inneklima, energibruk og aktivitet.

2-2004 Kirkebygging i Norge. Kirker, kapell og andre gudshus.

1-2005 Kirkebygging i nyere tid.

2-2005 Kirkens kroppsspråk. Kommunikasjon og likeverd.    Universell utforming.

Mye av stoffet er hentet fra boken "Kirken som bygg og bilde", Asker 2001. Utgitt på Sæthers forlag. Alle informasjonsbladene er innarbeidet i boken med unntak for noe stoff i nr. etter 2-2002.

Informasjonsbladene er gratis. De kan bestilles på ove.morten.berge@kirken.no