KONTAKT
 

 
   

 

   
       

 

NYTT STOFF: Volda kirke, - historie og forslag til fornyelse

Kirken i landskapet og landskapet i kirken. Konferanse i Växjö

Bruk av billedskjermKirketorg og funksjoner ved inngangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRKEKONSULENTEN  

Mitt navn er Arne E. Sæther, og jeg er sivilarkitekt. Frem til 1.sep. 2008 var jeg Kirkedepartementets rådgiver i kirkebygg-saker. Stillingen er nå overført til Kirkerådet. Min etterfølger er sivilarkitekt Ove Morten Berge. ob595@kirken.no

Min erfaring vedrørende fornyelse av kirkene, ikke minst når det gjelder kommunikasjon og liturgi, kan fortsatt benyttes.                 

Copyright for alle tegninger og bilder på mine nettsider har       Arne E. Sæther