KONTAKT
 

 
   

 

   
       

 

NYTT STOFF: Volda kirke, - historie og forslag til fornyelse

Kirken i landskapet og landskapet i kirken. Konferanse i Växjö

Bruk av billedskjermKirketorg og funksjoner ved inngangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRKEKONSULENTEN  

Mitt navn er Arne E. Sæther, og jeg er sivilarkitekt.

Fra 1991 til 2008 var jeg Kirkedepartementets og biskopenes rådgiver i kirkebyggsaker. Stillingen er nå overført til Kirkerådet.

Min erfaring vedrørende fornyelse av kirkene, ikke minst når det gjelder kommunikasjon og liturgi, kan fortsatt benyttes.                 

Copyright for alle tegninger og bilder på mine nettsider har       Arne E. Sæther