DAGENS KIRKER ER OGSÅ MORGENDAGENS KIRKER  
TILBAKE FORNYELSE
  HVORDAN TILPASSER VI KIRKENE TIL NYE KRAV?

Henvisninger er til mine informasjonsblader og boken "Kirken som bygg og bilde" (KBB).

TEMAET GENERELT info 1-1996 og KBB s.169-171 Nytt liv til gamle kirker

TILGJENGELIGHET info 1-1995 og 2-2005, KBB s.177-182

- rampe ute

- rampe ved alterområdet

- plass inne for

o rullestol

o barnevogner

BETJENINGSROM info 1-1994, KBB s.176, s.178, s.254 og s.256

- dåpsventerom

- kirketjenerrom

- lagerrom

- toaletter / hc-wc

INFORMASJON / INSPIRASJON / ENGASJEMENT info 1-1994, KBB s.173

- oppslagstavle

- brosjyrehyller

- litteratur

- historie

ÅPEN KIRKE info 1-1994, 1-1996, 1-1999, 2-1999 og 2-2001, KBB s.134-135 og s.174-175

- andaktssted

o lysglobe, sidealter

- som "Veikirke"

o servering

o toaletter

PLASS TIL GJENSTANDER VED INNGANGEN / UNDER GALLERIET info 1-1994, KBB s.174-175

- salmebøker x 2

- liturgihefter

- hyller for løse sitteputer

- tegnesaker, "kirkesekk"

BARNEKROK info 1-1994, 1-1999, 2-1999 og 2-2002, KBB s.174-175, s.188-191

- plass for barnemøbler

BEDRE SITTEPLASSER info 2-2000, KBB s.117-120

- forandre benker (vinkel, dybde)

- få sitteputer / polstring

- større avstand mellom benker

- erstatte noen benker med stoler

BEDRE KONTAKT / KOMMUNIKASJON info 1-1993, 2-2000 og 2-2005, KBB s.148-150, s.196-207

- ta bort fysiske hindringer

- bedre belysning / dempe motlys

- bedre høreforhold

NYE GUDSTJENESTEFORMER info 1-1996, 1-1999, 2-1999, 2-2000, 1-2001, 1-2002, 2-2002, 2-2003 og 2-2005, KBB s.80-89, s.94-102, s.105, s.125, s.128

- med større deltakelse fra lekfolket

- med ulike formasjoner av sitteplassene

- med ulike uttrykksformer som krever plass

- med andre kommunikasjonsformer i vår tid

PLASS FORAN I KIRKEROMMET info 1-1996, 1-1999, 2-1999, 2-2002, 2-2003 og 2-2005, KBB s. 94-100, s.128, s.180, s.188-194

- liturgisk handlingssted

o nattverdbord med plass rundt

o lysglobe

- plass for brudepar og kiste

- piano

- sangkor

- korkrakker

ANNEN UTNYTTELSE AV KIRKENS ROM UNDER OG PÅ GALLERIET info 1-1994, 1-1999, 2-1999, KBB s.174-175, s.185, s.187-191, s.193-194

- kirkekaffe

- samtale

- undervisning

- møter

- kapell

OPPVARMING info 1-1991, 2-1997 og 1-2004, KBB s.225-231

- spare energi

- hindre skader på orgel, interiør og kunst

- nye oppvarmingssystemer

- fleksibilitet i oppvarming (oppvarming av soner)

- bedre varmeisolasjon

SIKRING AV KIRKEBYGGET info 1-1992 , 2-1994, 1-1997 og 1-2003, KBB s.208-224

- mot brann

o brannslukningsutstyr

o brannvarsling

- mot innbrudd

o oppbevaringsskap (safe)

o innbruddsalarm

SIKRING AV PERSONER info 2-1992, KBB s.214-218

- førstehjelputstyr / båre

- rømningsveier

UTVIDELSE AV KIRKEROMMET KBB s.170, s.195

- øke kapasiteten

o ved å legge inn galleri

o ved å utvide kirkerommet

NEDLEGGELSE AV KIRKEN KBB s.170-171, s.194

- flytte den til et annet sted

- gi den en spesialfunksjon (kulturkirke)

- selge den til et annet kirkesamfunn

- bygge den om til annet formål

- rive den

 
  TILBAKE FORNYELSE