Tekstboks: FORNYELSE AV SVALBARD KIRKE forslag innredning
   
              
         
Kirken ble vigslet i 1958. Den er laget som en sjømanns-kirke. Bildet til høyre viser at kirkerommet kan åpnes mot dagligstuen, hvor vaflene ikke er langt unna.

Arkitekt for bygget var Hans Magnus.

       
     
     
Kirkerommet var laget med foldeveggsdør mellom skip og kor. Med døren lukket igjen, kunne skipet brukes til andre ting enn gudstjeneste. I dag er døren borte, men åpningen er fortsatt som et titteskap. Altertavlen er laget av Kaare Mikkelsen Jonsborg. Det som man ser lite til, er at alteret også har bilder fra Jesu liv. Den kraftige alterringen stenger for sikten. Stenger for sikten gjør også den store prekestolen.

Utgangspunktet for forandringene er tilrettelegging for funksjonshemmede, bedre kommunikasjon og rikere liturgisk liv, hvor skipet tas mer i bruk.

  • Prekestolen tas bort og erstattes med en lesepult
  • Alterringen tas bort og erstattes med korte knefallselementer
  • Opp til koret blir det rampe
  • Alterets dybde reduseres og blir supplert med "sidefløyer". Her blir det plass til levende lys og blomster
  • Nytt nattverdbord lages. Det settes frem ved bruk i skipet, og menigheten grupperer seg rundt. Når det ikke er fremme, kan det plasseres som "sidealter" bak i rommet
  • Det røde teppebelegget og løperen tas bort. I koret og på trinnet legges eikeparkett (i motsatt retning som salen)
  • Døpefonten flyttes til midt i skipet under den store lysekronen. Plassen bør på gulvet markeres med et kvadratisk felt
  • Modellskipet plasseres i hovedaksen rett etter inngangen til kirkerommet
  • Krusifikset plasseres bak i rommet ved andaktssted

Elementer fra den gamle alterringen brukes i knefall og lesepult. For mer informasjon om nattverdbord, bordalter og alter. Se også Solvangkirken.

     
         
       
       
       
   
   
   
                 
                FORNYELSE