ALTER OG NATTVERDBORD ATSKILT (dekomponering av det tradisjonelle alteret)                 se "Kirken som bygg og bilde" s.16-17, 62-65, 94-104, 106-109 og 188-194            
    FORNYELSE  
                                           
     

Kirkerommet som et landskap og et bilde av verden

 

                                           
 Kirken plassert mellom havet og fjellet

 

                                           
                                           
                                           
ØST-AKSEN UTRYKT I KIRKEROMMET

 

 

                                       
DÅPSGRAV VANN SKAPELSE KAOSKREFTER HAV
                                           

ILD      VARDE   ALTER FJELL FULLENDELSE

 

                                           
                                           
  Ved gjen-oppbygging av Ogna kirke etter brann, ble korpartiet forandret. Alterfunksjonen ble delt med en understøttelse for altertavlen (alter) og et frittstående bordalter. Delingen kan gjøres klarere ved hvordan man bruker de to delene, f.eks. ved at lysene stå på alteret.  

Hov kirke er en gammel korskirke hvor korområdet er markert med et korskille. Her er alteret supplert med et flyttbart nattverdbord utenfor korskillet. I en korskirke er det viktig at området mellom tverraksen og koråpningen har lett flyttbar møblering. Se KBB s.190 og s.194.

   
           
I Veldre kirke (2000) er det en alter-varde i tillegg til nattverdbordet. Nattverdbordet kan flyttes ut i skipet, slik at menigheten kan sitte rundt bordet i en halvsirkel.        
I Solvangkirken (Tønsberg) er bildet om vandringen fra "havet" til "fjellet" gjennomført. Ved inngangen står døpefonten med rennende vann. I den andre enden er altervarden, og mellom står nattverdbord og lesepult. Mer om kirken her.      
                                           
     
SAMLING OM BORDET, STED FOR ULIKE HANDLINGER

EN VANDRING FRA VEST MOT ØST

     
Fornyelse av kirkerommet hvor det i tillegg til det gamle alteret er satt inn et nattverdbord. I den fremre del av skipet er sitteplassene snudd 90 grader, og menigheten samler seg om ulike handlingssteder.

Se generelle eksempler hvor det benyttes alter og nattverdbord atskilt.

 

         
           
                                           
          KOMBINASJON AV ALTER/VARDE OG NATTVERDBORD

Alteret og nattverdbordet kan brukes sammen eller hver for seg. Utformingen  under-streker forskjellen i handlingen ved disse møblene.

             
                               
                  FORNYELSE