PLASS FOR RULLESTOL I KIRKEROMMET                
  Mange kirker har etter hvert fått rampe utvendig. Primært skal den være ved hovedinngangen. Men før man kommer inn i kirkerommet kan det være noen hindringer, som for eksempel døren til venstre hvor man må strekke seg opp for å løsne et feste. Det er naturligvis ubrukelig. Døren må må skiftes eller få en automatisk åpner.

 

Noen steder er tersklene høye. Hinderet kan dempes ved å sette på en trekantlist. Men la det ikke se ut som bildet her.

       
    HVOR SKAL RULLESTOLBRUKEREN FÅ PLASS UTEN Å SITTE PÅ UTSTILLING?

I boken "Kirken som bygg og bilde" s.179- 182 står det en del om det.

  Her er det en plass mellom benkene langs sideveggen. Men trangt er det! Fremme er det bedre plass. Her er det løse stoler som kan flyttes vekk. Men her risikerer man å bli sittende alene. En plass mer midt i rommet hadde vært fint! Se forslag til ommøblering.  
       
     
  For å få fri gulvplass, må man ta bort benker. Spørsmålene er: "Hvor blir forandringen av inventaret minst synlig?" og "Hvor kan rullestolbruk-eren få en tilfredsstillende plass?"

 Rullestolene er meget forskjellige i størrelse og tyngde. En selvgående stol som vist på bildet, tar stor plass og trenger rom for manøvrering.

I en stor kirke er det behov for rullestolplasser midt i rommet, -  i en liten kan det kanskje klare seg med plasser bak. På bildet ovenfor til venstre er en benk tatt bort i overgangen mellom galleri og skip. Man legger ikke merke til det.

På bildet til venstre forstyrrer søylen benkenes formasjon (det som forstyrrer mest er vel salmebøkene). Dette bruddet utnyttes til å forkorte en benk til, slik at det blir hc-plass.

På bildet til venstre er en benk kappet av. Dette hadde blitt mindre synlig om man hadde valgt benken bak. Benkevanger blir lett synlige når de plasseres inne i benkekvarteret. Desto høyere vange i forhold til benkeryggen, desto mer fremtredende.

Til høyre er en innelukket benk tilpasset rullestolplass. Det er to dører inn.

   
                 
       
       
       
       
  I kirken til venstre er benker kuttet av på begge sider av midtgangen. Man hadde sett mindre til forandringen om man hadde tatt ut hele benkeraden. Det hadde også gitt bedre kommunikasjonslinjer på tvers av rommet.

Til høyre oppe er det en sidedør som bryter regulariteten i benkene. En kortere benk er plassert her (men hele benken burde ha vært tatt bort).

Til høyre har en flott ovn fått plass. Ser man bedre etter, har ikke ovnen noen pipe. Men den var så fin at man ønsket den tilbake i kirkerommet. Dermed fikk man er forklaring på hc-plassen.

I kirken nedenfor og til venstre er det en tverrakse. Her er det allerede et brudd i benkerekken, slik at de korte benkene ikke blir så synlige.

     
       
           
           
I kirken ovenfor er det en tverrakse, hvor krysset med hovedaksen er markert i benkekvarterene. Det gir flere plasser for rullestol, og krysningspunktet blir ikke så trangt. Hadde døpefonten blitt plassert her, ville man få en fin plassering og en forklaring på romformen. Se "Kirken som bygg og bilde" s.187.

I korskirken til høyre er fremste benkerad før tverraksen forkortet. Inntrykket av avkappet benk dempes ved at benkene på andre siden av tverraksen har en annen retning.

Steder hvor man ser lite til endring av benkene: 1) under galleriet, 2) i overgang mellom galleri og skip, 3) der benkene skifter retning og 4) der det skjer noe spesielt (ovn, piperør). Det siste punktet kan man lage selv ved å ta bort noen benker og plassere døpefonten eller lysgloben der.

 

           
             
                       
      FORNYELSE