LESEPULT                              
  Ved den nye høymesseliturgien i 1977 fikk lesepulten en renessanse. Lekfolket skulle aktiviseres i gudstjenesten, og lesepulten ble et nytt handlingssted. Herfra skulle det leses fra Bibelen og herfra skulle man lese opp kunngjøringer.

I prinsippet er lesepulten et lesebrett som holdes oppe av et understell / stender. Lesepulten skal lett kunne flyttes, og høyden på lesebrettet bør kunne reguleres.

Selve lesebrettet bør ha plass til 2 stk A4-ark, d.v.s. bredde bør være min. 40-50 cm og høyden 30-35 cm. Nederst på brettet bør det være en støttelist med høyde 2-3 cm. Brettet bør helle mellom 15-25 grader. Fra gulvnivå bør det opp til brettet være 105- 110 cm i normalhøyde.

Behov for eget lys på bokbrettet vil variere. Det kan brukes lysarmatur som benyttes til opplysning av malerier. Det kan også monteres lys bak en forhøyet øvre kant på lesebrettet. Det er viktig at denne kanten ikke blir så høy at den stenger for oppleserens / talerens ansikt.

Se "Kirken som bygg og bilde" s.115

   
          (over) En nøktern utform-ing.                         (under) En utforming som ønsker å fortelle noe mer.  
    Lesepultene til venstre er laget ut fra tegninger som er utgitt av Riksantikvaren (1977). Hensikten er å få en form som glir inn i eldre kirkebygg. Legg merke til at stenderen har ulike tyngdepunkt i de to utførelsene.

Også lesepulten til høyre er etter en typetegning fra Riksantikvaren. Den er beregnet for nyere kirker. Lesebrettet kan reguleres.

     
         
       
  TILPASSE OMGIVELSENE

Siden lesepulten er et nytt inventar i kirkerommet, blir tilpassing til det eksisterende kirkerommet viktig.

Over er akantusblad fra barokken benyttet.

Øverst til venstre har rommet et nygotisk preg.

Til venstre er stilen nasjonalromantisk / jugend.

 

     
    REGULERING AV HØYDEN PÅ BOKBRETTET

Det er en fordel om bokbrettet har en innebygget regulering av høyden. En annen måte å regulere høyden på, er at korte personer står på et podium (helt til venstre). Under er vist eksempel på regulering av bokbrettets størrelse.

 
       
                                   
                              TILBAKE