RAMPEN, EN DEL AV TRAPPEN    SANDNES KIRKE
MED RULLESTOL TIL ALTERET?
                             
  Hit og ikke lenger!

Lenge var alterområdet forbeholdt presteskapet. I dag er det ønskelig at det er tilgjengelig for alle. Men hvordan skal vi løse det på en estetisk og bruksmessig god måte? Straks det er mer enn 2 trinn opp til koret, krever rampe stor plass.

I byggeforskriftene for nybygg er kravet at en rampe ikke skal være brattere enn 1: 12. I en eldre kirke er en så slak stigning vanligvis urealistisk. Det er ikke plass til det. Kan en brattere rampe fungere? Desto mindre høydeforskjell som skal forseres desto brattere kan rampen være. Rampens form betyr også noe. En rett rampe kan være brattere enn en rampe som skifter retning.

Ofte er situasjonen at plassen for rampen også må brukes til andre formål f.eks. plass for instrumenter eller sangere under en konsert. Da er det godt å ha en rampe som kan settes bort. Rampen nedenfor er slik. Den står vanligvis alltid fremme, men den kan enkelt demonteres og plasseres under trappen til prekestolen. Rampen har en håndlist i tre, men inni er det stål. Håndlisten er festet til stålstendere som står i hull i rampen. Hele rekkverket løftes bort. Stigningen på rampen er 1: 5,5. Legg merke til lektene midt på rampen. Det gjør at man ikke er redd for å gli. Mange som ikke har rullestol, bruker rampen i stedet for trappen.

   
       
(under) sklisikre rampe
     
I Vereide kirke (middelalderkirke) kan rampen trekkes ut av øverste opptrinn. Det er enkelt og elegant, men håndlist mangler.      
               
  Bildet til venstre viser at rampen er plassert rett under løperen. Også i dette tilfellet er det behov for en håndlist.   Enten det er trapp eller rampe må det være en håndlist å holde seg i. Til høyre en håndlist som kan demon-teres.    
               
  Her vises faste ramper. (venstre)       En slak rampe med gode håndlister. Det er viktig at det er god plass i svingen.

.

    (venstre)  En rampe som har fått en grei plassering. Det skinner i gulvet, så her bør det legges inn noe som gjør at vi ikke er redde for å gli. Nedenfor vises en rampe med sving. Det er omtrent samme høydeforskjell her som i eksempelet til venstre (to trinn), men rampen gjør mye mer av seg og den står i veien for annen bruk av arealet. Det er bedre med en rett rampe som er litt brattere, enn en rampe som svinger. I kirken nedenfor bør man heller bruke den flyttbare rampen som er vist øverst.    
  Straks det er mer enn to trinn opp, blir det vanskeligere å lage en rampe som er brukbar uten at rampen tar stor plass. Rampen til venstre har stigningen 1:6,1. Det er i bratteste laget når høyde-forskjellen er så stor.     Når det blir flere trinn opp til koret, kan løftebord /heis være løsningen. Det kan gjøres elegant, slik bildet til venstre viser.  
                                   
Mer stoff om ramper inne: Se "Kirken som bygg og bilde" s. 179-181.         FORNYELSE