TILBAKE
                GLEMMEN KIRKE, - FORSLAG TIL FORANDRING AV MØBLERING              
  Slik ser Glemmen kirke ut i dag. Men det er vedtatt planer om å gjøre møbleringen fremme i skipet mer fleksibel, slik at man kan møblere på ulike måter. Det gjelder blant annet frittstående nattverdbord ute i skipet og tilrettelegging for konserter og bibelspill.              
                   
    De første skisser så slik ut (nedenfor).              
             
   
                       
             
               
For å illustrere mulighetene som ommøbleringen gir, er det laget 3D-modeller som er "fotografert". Det er benyttet to ulike typer stoler for å se hva som passer best inn. Den ene stolen har spiler i ryggen, men den andre har tett felt.              
     
     
         
           
           
           
       
                         
              TILBAKE EKSEMPLER