VÅPENHUS / INNGANGSSONE      
       
    Dessverre er alt for mange våpenhus i våre kirker preget av kaos og rot. Det er en lite innbydende måte å ønske folk velkommen til kirken på.  
  Våpenhusets størrelse varierer fra sted til sted. Noen steder vil det være plass nok i våpenhuset for de ulike funksjonene. Andre steder må man ta bakre del av kirkerommet i bruk.      
 

  Beskyttelse mot klima (vindfang)

  Sted for å legge fra seg ting (våpen), - paraply, regntøy, yttertøy

  Ønske velkommen, - god introduksjon til kirkerommet (utforming)

  Markere kirkeåret, - kunst, farger og blomster

  Få salmebok og liturgihefte

  Sted for informasjon, - oppslagstavle, brosjyrer og bøker

  Sted for engasjement, - bønnetavle, bønnekasse, stand, utstillinger

  Offerbøsse, ”tempelkiste”

  Utstilling av historiske gjenstander / fortelle historie

 

 

  

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

   

 

    

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

     
    Se oppbevaring av salmebøker: SALMEBOKHYLLE OG SALMEBOKVOGN  
       
    Her ønskes man velkommen!

Oppslagstavlen er stor og tilpasset stilen i kirken.

 
       
    Mobiltelefonen er vårt nyeste "våpen" som bør "legges igjen" i våpenhuset.

(høyre) Her ser det orden! Men det er et spørsmål om hva man skal ha fremme i våpenhuset til vanlig.

 
       
    Meget bra med store oppslagstavler, bord med brosjyrer og gjestebok på hylle.

 

 

På den andre siden av rommet er det en liten garderobe. (En gjenglemt krykke er et godt tegn!)

 

På begge sider er det veggtepper. Disse kunne vært skiftet ut ifølge kirkeåret.

 
       
    Dette er fra Uppsala gamle kirke hvor det er mye besøk. Litteratur og postkort blir eksponert på en oversiktlig måte. Plakatene blir festet med magneter på en metalltavle. Tavlen er dør til et skap hvor det er oppbevaring av mer materiell.  
       
    Til venstre er et møbel som har flere funksjoner, men oppslagstavlen kunne gjerne ha vært større.

Til høyre er et gammelt skap benyttet for utstilling av gamle ting og kristen litteratur.

 
       
    (venstre) I en eldre kirke er skatoll med overskap et fint flerbruksmøbel. Her er det oppbevaringsplass i skuffene, bord når klaffen er slått ned og oppslagstavler på innsiden av overskapsdørene.

(høyre) En stor dør åpnes opp. På innsiden er det oppslagstavle og hyller til ulike typer tidsskrifter og brosjyrer.

 
       
    Gammel nummertavle som blir benyttet til oppslag (venstre).

Her kan du trekke et "mannakorn" (høyre)

 
       
    Offerbøssen ved utgangen er så tung at man ikke kan stikke av gårde med den.

 

 

Krukke for bønnelapper.

 
       
    Ønske om forbønn kan formidles på mange måter. Her ser vi både en "bønnekasse" (NB! all inventar bør tilpasses helheten)og en åpen ringperm.  
       
    Bilde av årets konfirmanter gir informasjon til menigheten, men også en oppfordring til forbønn.  
       
    Informasjon og oppfordring til engasjement kan skje gjennom plakater, men også ved installasjoner. Den fiolette fargen minner oss om at det er fastetid.

Kirkeårets farger bør brukes mer i velkomstrommet.

 
       
    Besøksbok ved åpen kirke.

 

 

 

Prosesjonskors plassert i våpenhuset. Herfra starter prosesjonen, men samtidig blir korset en utsmykning i våpenhuset

 
       
    En utstillingskasse med glassfront er plassert bak i kirkerommet. Her utstilles noen av kirkens gamle gjenstander.

Se KIRKENS MUSEUM

 
       
    Det er ikke lett å gjøre våpenhuset vakkert når ulike etater har vært der og montert sine ulike skap og ledninger. Det er viktig at man på forhånd har laget planer for hvordan helheten kan organiseres.  
       
    Kunstverk, hyller og annet inventar har felles utforming.  
       
    Våpenhuset har en del praktiske funksjoner, men det er også stedet som skal ønske velkommen til kirkerommet, derfor bør våpenhuset "snakke samme språk" som kirkerommet.  
       
    FORNYELSE