Forholdene skal legges til rette slik at funksjonshemmede får mest mulig like kår som andre. Men dette gjelder også en som kommer med en barnevogn.

Se "Kirken som bygg og bilde" s.177- 182 og Kirkekonsulenten informerer 2-2005

 
     
  Å KOMME INN I KIRKEN

Først og fremst skal hovedinngangen være tilgjengelig for alle. Det er mange måter å gjøre det på.

OPPFYLLING    RAMPE    HEIS

 
  Å FÅ PLASS INNE I KIRKEN

En rullestolbruker skal ikke sitte på "utstilling" i kirkerommet. Fri gulvplass må settes av på egnede steder. Det gjelder også plass for barnevogn.

 
  Å KOMME FREM TIL NATTVERDBORDET

Også rullestolbrukere og folk som er dårlig til beins, må få komme frem til nattverdbordet.

 
TILGJENGELIGHET
FORNYELSE