STOLER OG BENKER I KIRKEROMMET   TILBAKE FORNYELSE    
             
 

Det stilles mange krav til sitteplassene i kirkerommet. Sitteplassenes utforming er med å sette preg på kirkerommet både visuelt og akustisk. Dessuten vil de være med å påvirke rommets funksjonalitet og fleksibilitet. Måten man grupperer sitteplassene på er vesentlig for hvordan man opplever fellesskap eller isolasjon. Se ”Kirken som bygg og bilde” s. 85- 89. Sitteplassenes form og plassering ble i tidligere tider brukt til å sette folk på plass. De rike hadde sine fine, utskårne stoler, mens de fattige måtte klare seg med en enkel planke å sitte på. Se KBB s. 116- 120.

 Skal det være stol eller benk? Begge har sine fordeler og ulemper. I benken kan man lettere regulere hvor tett man ønsker å sitte sammen. Med stoler blir det en stol en person. For en barnefamilie kan det være hyggelig å sitte i en benk.

KRAV TIL SITTEPLASSER

 •  godt å sitte

 • god sitteflate

 • støtte i ryggen

 • ikke høy rygg

 • ikke hindre sikt (ikke mer enn 80- 83 cm)

 • også barn skal sitte der

 • kobling

 • stolene må kunne kobles sammen i rekker (brannmessige hensyn)

 • plass for salmebok

 • det er en fordel at det er satt av plass til salmebok. Det kan være et rom under setet eller en hylle på ryggen som boken kan legges i. Det kan også være plass som en del av koblingen mellom stolene.

 • ta hensyn til fleksibilitet

 • stolene bør være stabelbare

 • benkene må være korte og kunne stå uten feste til gulvet.

 • i rom hvor man ønsker benker, bør ikke mer en halvparten av rommet ha det. Resten bør være stoler som passer sammen med benkene.

 • ta hensyn til akustikk

 • hvor mye absorberende materiale bør sitteplassen ha? Dette innvirker meget på etterklangstiden. Sitteplassene bør ha så mye absorberende overflate at forskjellen i etterklangstid ikke påvirkes for mye om det er få eller mange i kirkerommet.

 • god kvalitet

 • stolen / benken må tåle påkjenninger over mange år

 • renhold

 • møblene (type stoff og utforming) må være lett å renholde

 • utformingen må minst mulig hindre renhold av gulv

 • knefall

 •  til sitteplassen kan det være nedslagbart knefall

   
       
           
     
    Benk som er polstret både i sete og rygg  
      TILBAKE FORNYELSE