EKSEMPLER PÅ STOLER SOM ER TILPASSET BENKER      
  TILBAKE FORNYELSE  
           

     
  Benken har sving bakover og har to horisontale støtter i ryggen. Tilsvarende form har stolen.  
     
  Benkene har markerte rammer med vanger som vertikal/horisontal, men det er også skråvinkler.

Stolryggen har ramme,  og en knekk i ryggen markerer en vinkel, mens beina er helt vertikale.

 
     
  Benkevangene har vertikalt/horisontalt preg, men det mykes noe opp ved hjørnene.

Midtfeltet i benkeryggen har markerte, vertikale snitt. Stolen har tilsvarende riss. Beina er vertikale, mens ryggen knekker bakover.

 

 
     
     
  I Växjö kirke, Sverige, er det 4 typer sitteplasser: Faste benker med dører, stoler med lener, stoler uten lener og klappstoler. Det hele går godt sammen. Legg merke til rammer og speil på benkområdet og ryggene på stolene.

Klappstolene og stolene kan sammenkobles i rekker ved hjelp av en bøyle.

 
         
     
         
             
TILBAKE FORNYELSE