BILLEDSKJERM I KIRKEROMMET                                              
                                 
  Vanligvis egner kirkerommet seg dårlig til å vise lysbilder. Rommet er for lyst, og hvor skal skjermen plasseres? Med dagens gode projektorer kan tekster og enkle tegninger likevel bli brukbare. I forbindelse med prekenen kan bruk av skjerm være utmerket. Skjermen bør da stå i nærheten av prekenstedet. Dersom skjermen skal formidle sangtekster og tekster fra liturgien, bør man unngå at lerretet dekker for alterområdet som symbolsk uttrykker Guds nærvær i menigheten.            
           
  (venstre og over) En skjerm med trillebord.

(venstre) Skjerm gjemt bak koråpningen. I større koråpninger må lerretet senkes (se nedenfor og til høyre)

 

(nede) I Os kirke (Bjørgvin) er det et sinnerik system for styring av skjermen.

      (over til høyre) Skjermen er plassert i hjørnet ved siden av prekestolen. Når skjermen ikke er i bruk, bør den henge loddrett.

(høyre og ned) Fra Sveio kirke hvor skjermen kan plasseres i ulike høyder i koråpningen.

           
               
               
       

 

KVINESDAL KIRKE har en sammenleggbar skjerm som er plassert på veggen.

               
     
                                             
  VALLE KIRKE er en korskirke. På grunn av kirkens form er det begrenset utbytte av hva bare en skjerm i rommet kan gi. Men den ene skjermen er elegant løst. Tekniske innretninger får skjermen til å velte seg over galleribrystningen.    
  (venstre) NYGÅRD KIRKE har skjermen sentralt i rommet over alterområdet.

(høyre) MADLAMARK KIRKE med skjermen plassert i området mellom orgel og alter (som kirken nedenfor)

             
               
  SØM KIRKE har skjerm over plassen som er satt av for sangkor / opptreden.      
                                                         
                                       
    NÆRBØ NYE KIRKE har hvite vegger. Er det nødvendig med skjerm?                            
                                       
                                     
  TANANGER NYE KIRKE har to skjermer. De er laget som faste elementer mot veggene og har blitt unødig fremtredende. Men de fungerer godt da plasseringen tar hensyn til rommets sitteplassmøblering og fokus blir trukket mot sentrum.                            
                                     
  FORNYELSE