SIDEKAPELL              
   
  Bildene viser hvordan man på ulike måter har møblert et lite rom i det store rommet.  
       
          TILBAKE