SIDEALTER ANDAKTSSTED          
  Bruk av flere andaktssteder i kirkerommet ble særlig fremmet i forbindelse med innføring av Tomasmesser. I denne gudstjenesteformen vandrer man i kirkerommet, som har flere "varme steder". Messen har sin opprinnelse i Agricolakirken i Finland. Til venstre er et andaktssted (sidealter) fra denne kirken. I en fin omramming er en tekst Det er papir og blyant for skriving av bønneemner, og lys kan tennes.

 

 

 

 

Nedenfor vises eksempler på innføring av andaktssteder i kirker som ikke var planlagt for slike funksjoner.

 
   
           
    I gamle murkirker kan det være lommer / nisjer her og der, som har tjent ulike formål. Disse kan utnyttes til andaktsformål.  
     
Opp til høyre ser vi sidealteret i Rønvik kirke, 1997. Til høyre er tilsvarende i Tananger kirke, 2002.  I begge tilfeller er plassen planlagt fra starten.    
     
       
    I Skjold kirke, Bergen, er det et andaktssted i våpenhuset.  
       
               
          TILBAKE