Å KOMME INN I KIRKEN del 1 oppfylling            
     
 

Kirken ligger gjerne på et fremtredende, høyt sted i landskapet. Man går opp til Herrens alter. Flere trinn ved inngangen markerer det opphøyde. Men det blir ikke lett å komme inn med en barnevogn eller en rullestol når trappen er høy og bratt. Det er heller ikke lett å ta ut en kiste når trappen er bratt. Hovedinngangen skal være for alle, men når omleggingen blir urimelig dominerende, stygg eller kostbar må man se etter andre løsninger. I kirken ovenfor går det en rampe langs kirkens langvegg. Man skal se opp for snøras her!

               
    Det ser flott ut med mange trinn, men det kan være vanskelig å komme til. På et tidlig stadium må besøkende vite hvor de skal bevege seg for å komme til rett sted. Det kan være nødvendig å sette opp skilt.    
                 
       
                               
     
  Hvordan skal han få dette til? Et forslag er å heve terrenget i forkant og beholde trinnene på sidene av trappen. Det må da lages en en kant som skråner fra toppen av trappen og ned til terrenget. På denne murkanten settes det opp handlist. Vinger kirke i Kongsvinger.  
                               
      Ved Stamnes kirke, Sandnessjøen er terrenget fylt opp og belagt med brostein. Brosteinen former en plass innenfor porten mot gaten.    
                     
       
           
                     
  Terrenget foran hovedinngangen er hevet. I den sammenheng er det også laget en mur foran inngangen. Man kommer opp til kirken langs muren. Det er viktig at jordmassene ikke kommer inntil treveggen. Her må det være en luftspalte. Detaljene her er viktige, slik at man også får et visuelt godt resultat.          
                     
                   
   
FORNYELSE

Her har oppfyllingen blitt en meget fremtredende voll. Slik bør man ikke gjøre det.

         
                   
forts. del 2 RAMPER
                forts. del 3 HEISER