PROJEKTOR              
    UDLAND KIRKE Projektor plassert bak søyle. Bildet vises på hvitt felt på veggen. NB! Viktig poeng: Det hvite feltet er ikke bare satt av for bilde. Det er flere hvite felt i en helhet, dermed blir ikke "skjermen " så fremtredende (som f.eks. for Tananger, nedenfor).  
         
                   
  (venstre)   TANANGER NYE KIRKE        Projektoren henger i en søyle fra himlingen.

 

Den samme løsningen har NÆRBØ NYE KIRKE (høyre).

   
  UNHEIM KIRKE har projektor plassert i fagverkstol.            
                 
              FORNYELSE