ERFARINGER MED AUDIOVISUELT UTSTYR 4      

ERFARINGER FRA OS KIRKE, BJØRGVIN skrevet av Gerhard A. Hansen, kirkeverge i Os

 

 

Skjermen er montert bak korbuen på en skinne slik at den kan flyttes (med et snorsystem)  sideveies i hele kor-åpningen. Normalt er den plassert så høyt at en person kan stå under skjermen.  Kravet fra biskopen da han godkjente montering, var at alteret skulle være mest mulig synlig for flest mulig.

 

Lerretet er av god kvalitet.  Vi fant ikke noe system som passet for montering i vår kirke.  Men vi har en driftsleder som heller ser muligheter enn problemer.  Han kjøpte inn diverse deler og fant en god løsning (deler: maskineri for markiser driver opp/nedsenking av lerretet.)  For å ”doble” hastighet er det to heiser som nyttes samtidig; den ene ruller ut lerretet fra sin beholder/sylinder.  Den andre senker hele sylinderen fra takfestet.  Med diverse deler frå Biltema, Clas Ohlsson fikk han fikset dette.

 

Tidligere har vi hatt mobil projektor som tok plass i kirkebenken.  En del ulemper med dette + ”risting” som følge av at noen kom nær den, var veldig synlig. Vi har nå fått fast montert projektor på galleriet med til-koplingspunkt  framme ved koret for PC.

 

Projektor blir først og fremst brukt ved ungdoms-gudstjenester, undervisning, unntaksvis ved noen formiddagsgudstjenester.  På dager med fullt dagslys/sol er det vanskelig å få godt bilde på skjermen, men det fungerer utmerket på kveldstid / når det er dempet lys ute.

 

Ved noen anledninger har vi også koplet til videokamera, filmet og vist på skjerm dramainnslag eller andre opptrinn.  Da har også de som sitter litt bak i kirken fått del i det som framføres framme i koret. Utfordringen her er først og fremst å få en god kameraplassering, slik at vi får et godt og oversiktlig bilde.

 

Vi har også fått montert et PA-anlegg.  Ledninger ligger skjult under gulvet eller ført fram parallelt med andre kabler slik at det ser ryddig og greitt ut.

I tillegg har vi fått montert punkter for tilkopling av mikrofoner, monitorer, m.m. slik at vi har få eller ingen ledninger som publikum kan snuble i.  Det er laget til 3 steder med multifunksjonskontakt slik at lydstyrings-bord kan settes opp 3 ulike steder i kirken; alt etter hva slags arrangement det skal være.  Anlegget holder mål til de samlinger/konserter som menigheten selv har hånd om, men en del omreisende aktører (for eksempel ”Stille Natt” med Rune Larsen, +++) har med sitt eget anlegg.  Ulempen med slike anlegg er at de må ha store strømførings-ledninger som hentes i sikringsskap, og vi får kabler på golvet.

 
    TILBAKE