OPPSLAGSTAVLE UTE  informasjon om kirkebygg og menighetsliv    
  Ved kirkene er det behov for ulike former for informasjon. Ofte er kirken stedets eldste bygning, og kunnskaper om den og kanskje tidligere kirker er av interesse for mange. Men kirken er fortsatt et levende treffsted, så informasjon om gudstjenester og andre viktige begivenheter må formidles. Det kan også være behov for hvem man kan ta kontakt med og når menighetskontoret er oppe.      
                 
  Her ved Ringebu kirke er det en stor informasjonstavle som forteller om den gamle stavkirken. Utformingen av tavlen passer inn i omgivelsene.      
     
     
Til venstre ser vi en liggende informasjonstavle som forteller om kirkebyggets utvikling. Dette er fint illustrert, men bunnfargen burde ha vært mer dempet. Hvitt er meget synlig.

 

Til høyre en enkel tavle i et historisk miljø.

 
     
     
         
  Bildene her viser tilpassing av oppslagstavler hvor detaljer i bygningen er utgangspunkt. Det ser bra ut, men hvorfor skal tavlen ha et kors?  
               
         
  Til venstre ser vi en moderne informasjonstavle hvor den enkle buen over tavlen skaper helhet.    
   
     
Forslag til oppslagstavle foran Asker kirke. Hovedformen finner vi igjen både på portstolper og i gesimstårn. Tavlen skal stå utenfor steingjerdet. Den er delt i to. I øvre del vil det være informasjon om kirkebygget og annen informasjon som ikke endres ofte. Nedre del brukes til aktuelt stoff.
       
TILBAKE