TILPASSING AV NATTVERDBORD I GAMLE INTERIØR    
EKSEMPEL 1 BIRI KIRKE Forslag til nattverdbord    
   
  Over ser vi et frittstående nattverdbord med størrelse ca. 70 x 120 cm. Bordbeinas utforming har sitt forbilde i søylene under galleriet, mens tverravstivningen nede er formet som stenderne i galleribrystningen.

Forslagene er laget av siv.ark.MNAL Arne E. Sæther

   
     
  Her er vist 3 eksempler på nattverdbord, som er bygget over samme mal. Nattverdbordet har en tydelig bordform. Lengden på bordplaten er 120, 140 og 170 cm. Bredden kan være 70 cm. Det lange bordet bør være noe bredere. Høyden er 100 cm. Bordplaten kan være ca. 6 - 7 cm. Duk kan legges på tvers eller på langs. Bordplaten kan evt. demonteres. Under føttene kan det være hjul.

 

   
       
              FORNYELSE