FORNYELSE AV KIRKEROMMET I NAMSOS KIRKE forslag      
     
  Namsos kirke ble vigslet i 1960. Kirkerommet er et langt, rektangulært rom med et hav av benker. Hvordan kan man lage "rom i rommet" for mindre guds-tjenester? Hvordan kan forholdene legges til rette for ulike gudstjenesteformer eller konserter? Hvordan kan kommunikasjonen forbedres?  
   
   
  Det lange rommet er delt opp i soner. Under galleriet ved inngangen er det frigjort gulvplass, slik at fordelingen av trafikken blir bedre. Her er også plass for informasjon og litteratur, lysglobe og barnekrok. Midt i rommet er det igjen et brudd med benkerekkene. Her er døpefonten plassert med rennende vann. Det er også vist et sidealter, som kan være nattverdbordet som er plassert her når det ikke er i funksjon som nattverdbord. Det er tegnet en båtform. Dette kan være "barnas kapell" eller barnekrok. I den fremre del av skipet er benkene snudd 90 grader, og vi får et handlingssted i midtaksen. Her kan det møbleres på ulik måte etter gudstjenestens karakter. Tegningen viser ett flyttbart podium med plass til nattverdbord og lesepult. På korpodiet er alteret flyttet inn til fondveggen og utformes som en altervarde i stein. Alterringer er erstattet med knefall som lett kan flyttes. Det er god plass til kortribuner og instrumenter. Opp til podiet er det rampe. Ved mindre gudstjenester tar man bare fremre del i bruk. Salmebokvognene og kirkevertene vil da være plassert midt i rommet.  
        FORNYELSE TILBAKE