ERFARINGER MED AUDIOVISUELT UTSTYR 5  

ERFARINGER FRA MADLAMARK KIRKE skrevet av Knut Sellevold, kantor i Madlamark

     
Vi har en skjerm i Madlamark kirke på høyre side i kirkerommet, ved siden av orgelet. Den heves og senkes elektrisk. Den er godt synlig i kirkerommet, kanskje med unntak av dem som sitter nærmest orgelet på høyre side. Skjermen henger rett over plassering av kor og forsangere. Dette er et minus. Vi setter opp overheadprojektor eller power-point projektor rett foran koret. De står da med lysstrålen rett mot seg. Bruker vi hele skjermen, er det vanskelig å unngå at de kommer i veien for lyset og kaster skygge. Bruk av kortrapper er umulig å kombinere med bruk av skjerm. Dirigenten må også plassere seg på siden av koret for å unngå lyset fra projektor.

Skjermen har i hovedsak vært brukt til overhead plansjer. I den senere tid har vi også brukt projektor.

Bruken har vært:

* salmetekster - i noen gudstjenester og i de fleste skolegudstjenester

* illustrasjoner i tilknytning til preken

* presentasjon av prosjekt - offerformål.

Vi bruker i hovedsak trykte agender i gudstjenesten.

I den pågående gudstjenestereform har vi et bredt spekter av ulike gudstjenester. Bruk av agender er derfor helt nødvendig.

Vi er i ferd med å utrede en oppgradering av alt som har med LYS/ LYD/ BILDE å gjøre. Vi ønsker å oppgradere utstyret, slik at det blir letter å bruke projektor til erstatning for trykte agender. Plassering av projektor og skjerm inngår i prosjektet.

Fordel: Spare papirbruk

Teksten synlig for alle - også for dem som venter i nattverdkø.

Lett å hente inn og bruke alternative salmen / sanger

Lett å justere i forhold til ulike gudstjenesteformer

Ulemper: Notene kommer ikke med på sangene

Krever kompetanse både under forberedelse og bruk

Krever dyktige brukere - må fungere teknisk.

Salmebøker blir overflødige

     
         
Kommentarer  Eksempelet viser hvor viktig det er å få plassert projektoren høyt. Da kan også lerretet plasseres høyere, og man får ingen konflikt mellom sangkor og bilde, men kan få et fint samspill mellom bilde og kor. I denne kirken henger allerede gjenstander ned fra himlingen. Å få en projektor på en stang ned fra himlingen virker naturlig her. I forbindelse med ny salmebok vil de programmessige forholdene legges til rette for visning på skjerm (etter hva jeg forstår). AES    
    FORNYELSE