UTNYTTELSE AV GALLERI        
         
  Mange kirker har store gallerier som ligger ubrukte. Her kan man innrede til ulike formål uten at man legger merke til det nede fra kirkerommet. Problemet er tilgjengelighet. Fra før har mange gallerier for dårlige rømningsveier, og brannforskriftene begrenser hvor mange personer som får lov å være der. Dersom man innreder rom som skal brukes av alle, må det også være rullestolatkomst, d.v.s. heis.  
       
  I Sømna kirke har man innredet kapell på galleriet.  
       
       
  Galleriet i Hidra kirke er innredet for møtevirksomhet.  
       
   
       
  Fra galleriene i Getsemane kirke, København. Her er det innlagt heis, så det er atkomst for alle.  
       
         
    TILBAKE FORNYELSE