ERFARINGER MED AUDIOVISUELT UTSTYR 1    
 

ERFARINGER FRA FALNES KIRKE skrevet av Tor Helge Tjøstheim, adm.leder Falnes & Ferkingstad sokn

 

Falnes kirke er en langkirke bygget i 1851, og har ca 400 sitteplasser. Vi har brukt projektor i snart 4 år og bruker presentasjoner på hver gudstjeneste. I tillegg til å vise salmer og liturgi viser vi dåp og opptredener med videokamera. Vi viser også en film når ungene kan gå til søndagskole, og ellers hvis vi skal vise bilder.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har plassert et 3 meter bredt lerret på den ene sakristiveggen, slik at alle i kirken ser lerretet. Lerretet er fjernstyrt fra galleriet der presentasjonene kjøres fra. Projektor er plassert på en hylle over ”midtdøren” og kan enkelt tas ned (hyllen er festet med to vingemuttere). Når utstyret ikke er i bruk, for eksempel i gravferder, synes opplegget veldig lite. Vi har også laget ny lesepult og fått montert en monitor i pulten, slik at de som er i koret kan se (kjekt hvis presten bruker presentasjoner under preika, slik at han står vendt mot menigheten når han snakker).

 

Tilbakemeldingene som vi har fått, er nesten utelukkende positive, og det er ofte eldre som gir positive tilbakemeldinger (slipper å finne fram i salmebøker og kan lese tekstene). Vi er ganske aktive brukere av dette utstyret og finner stadig nye muligheter å bruke utstyret på.

  

 
 
  Send inn noen ord og bilder om din menighets bruk og erfaring med skjerm og projektor til post@kirkekonsulenten.no        
    TILBAKE