DAGENS ORD      
             
  Bak i kirkerommet ved inngangen er det lagt frem en bibel som er oppslått på dagens tekst. Stedet er markert med levende lys.  
           
             
           
           
             
      TILBAKE