DEN KRISTNE DÅP    

I den kristne dåp tok man i bruk tidens vannsymbolikk, som var et tilgjengelig kulturelt «språk», men det ble brukt kritisk. En fare ved å bruke et slik språk er at tidligere tiders forståelse av symbolhandlingen skal dukke opp igjen og forvanske budskapet. Den kristne dåp er ikke en rituell vask som gir renhet, men å vie seg til Kristus og gå inn i det kristne fellesskapet, - bli del av Kristi legeme. Dette badet er for alle, både kvinne og mann, slave og herre, jøde og greker, og det foregår bare en gang, - ikke som en gjentagende vasking. Se "Kirken som bygg og bilde" s. 110-112 om dåpsgrav og døpefont for mer tekst til bildene.

 
   
En pilegrimsgruppe fra Filippinene har kommet til Jordanelven for å ble døpt på samme sted hvor Jesus etter tradisjonen ble døpt av Johannes. Dåpen skjer ved neddykking. Å bli døpt er å dø for å gjenoppstå med Kristus.    
           
Fra dåp i friluft går man over til å bygge egne bygninger for dåp, baptisterium. Nede til høyre er baptisteriet utenfor domkirken i Firenze. Det er en åttekantet bygning (7+1=8, en ny begynnelse). Bildet under viser dåpsgraven i Speitla, Nord-Afrika. Det er trapp ned og trapp opp igjen.    
   
       
Etter hvert som den kristne tro fikk fotfeste og det ble færre voksendåp, ble dåpsgraven erstattet av et mindre basseng som var stort nok for barnedåp. I rekken over ser vi fire eksempler fra Norge. Legg merke til hullet i bunnen av døpefonten til venstre. Dåpsvannet ble ledet ned i grunnen. I slutten av middelalderen gikk man mer og mer over til å overøse vannet enn å dykke barnet ned i vannet. Det var ikke lenger behov for mye vann i døpefonten. Men på bildet til høyre, som er fra reformasjonsårene, ser vi en kjent reformator som er i gang med å "dyppe" (døpe) barnet ned 3 ganger i vannet.    
           
     
                 
DØPEFONTER FOR OVERØSING
DØPEFONTER MED ENGLEVANN
DÅPSSTED OG DÅPSHANDLING
En ny døpefont med stort basseng fra en kirke i Italia I den ortodokse kirke er det fortsatt dåp med neddykking, og barnet er nakent.
DØPEFONT MED RENNENDE VANN
DÅPSVANN MED KRAFT?
                    TILBAKE FORNYELSE