TILBAKE    
 

INNHOLD

1 FRA KAOS TIL KOSMOS - å ordne verden

Kirken i landskapet, - midt i verden 7

Skaperverk og liturgi 15

De to åpenbaringsaksene, - vei og senter 16

2 KIRKEBYGGETS HISTORIE

Kirken som bygg og bilde 20

Kirkebyggets utvikling, - fra oldkirken til reformasjonen 22

Kirkebygging i Norge 30

Småkirkebevegelsen 45

Statlig kontroll av kirkebyggene 46

Oppbrudd og fornyelse, - kirkebygging i Mellom-Europa i nyere tid 47

Form og funksjon? 52

Kirkebygging i Norge 1945 - 1983, - fra langkirke til vifteformskirke 53

Liturgi i det nøytrale rommet? 61

Underveis, - rasteplass for pilegrimsfolket 62

Bedehuset 66

Hva skiller kirkebygget fra bedehuset? 69

3 LITURGI OG KOMMUNIKASJON

Gudstjenesteordning 71

Liturgi som uttrykksform 74

En handlingsplan for gudstjenesten 79

Gudstjeneste for hvem? 80

Gudstjenestens to ulike strukturer 81

Å formidle et budskap 82

Kommunikasjon i rom 85

Symbolspråket 90

«Rasteplassen», - bevegelse og uttrykk 94

«Ansikt til ansikt», - et gudstjenesteopplegg 103

4 GUDSTJENESTEROM OG INVENTAR

Handlingssteder i rommet 105

Alter, bordalter og bord 106

Dåpsgrav og døpefont 110

Prekestol og lesepult 113

Sitteplasser 116

Orgel 121

Plass for sangkor 128

Liturgiske klær 129

Liturgisk utstyr 132

Blomster 133

Kors / krusifiks 133

Levende lys 134

Offerpose 136

Salmebokhylle / - vogn 136

Salmenummertavle 136

Skriftestol 137

Skip (modell) 137

Motlys 138

Nådestein 138

Korskille / korskranke 139

5 BILLEDKUNST

Billedkunst i kirkerommet 142

Kunst og kommunikasjon, - og funksjonshemmede 148

Utsmykning av kirker, - saksgang 151

Kunst i norske kirker 152

6 NYTT LIV TIL GAMLE KIRKER

Omforming av gamle kirker 169

Møte med kirken, - orden rundt og i kirkebygget 172

Tilgjengelighet i eldre kirker 177

Plass for rullestol? 182

Landskapet i kirkerommet 183

- fornyelse av langkirken 188

- fornyelse av korskirken 190

Forslag / eksempler på forandringer 192

- interiøret i Sarpsborg kirke 193

- interiøret i Dombås og Berg kirker 194

- utvidelse av Nordstrand kirke 195

- et kirkerom som ble snudd 196

7 TEKNISKE KRAV OG FORSKRIFTER

Belysning i kirkerommet 198

Akustikk 201

Høreanlegg 203

Kirken brenner! 208

Lover om brannvern 214

El-anlegget 219

Sikring mot tyveri 224

Energiøkonomisering og romklima 225

Luftfukter 230

Oppvarming i nye kirker 231

Ventilasjon 231

Vedlikehold av gamle kirker 232

Oppbevaring og vedlikehold av kirketekstiler 235

Forsikring 236

Vakt rundt kirken 236

Dyreliv i kirkebygget 353

8 LOVER OG MYNDIGHETER

Lover om bygging av kirker 237

Kirkeloven av 1996, - bygging, drift og vedlikehold 239

Kirkeloven og kulturminneloven 244

«Kirkens museum» 245

Bruk av kirken 246

Når det er konsert 246

9 BYGGEOPPGAVEN

Menigheten og dens oppgaver 247

Byggeoppgaven 251

Sjekkliste ved bygging av ny kirke 252

Sakristi, kirketjenerrom, dåpsventerom 254

Kirkerommets uttrykk 255

Utvidelse av kirkerommet 255

Kirkegårdshus 256

Analyse av rombehov 257

Menighetshus 258

Kirkeklokkene, - larm eller musikk? 260

Klokketårn / klokkebærer 261

Forgården 262

Kirkegården 263

10 PLAN - OG BYGGEKOMITE

Å planlegge en kirke 266

Å engasjere arkitekt 268

Åndsverkloven 270

Skjema for «Sammenlikning mellom forskjellige prosjekter» 271

11 EKSEMPELSAMLING

Noen utvalgte kirker fra 1965-2000. 272

Steinkjer, Slettebakken, Rossabø, Søreide, Øvre

Rælingen, Karasjok, Østerås, Fyllingsdalen, Gand,

Skårer, Stovner, Østenstad, Eidsvåg, Helgerud,

Tverlandet, Hundvåg, Sofiemyr, Sørreisa, Ogna,

Romsås, Lommedalen, Voksen, Åmot i Modum,

Hana, Seegård og Nordre Trysil

Hvordan innredes en interimskirke? 310

Sportskapell og fjellkirker 311

Noen menighetslokaler 312

Ryenberget kirke og skole 315

Kirkesamfunn og bygningskultur 317

Å bygge i byggetrinn 319

Katolske kirker 320

Norske kirker i utlandet 322

12 TABELLER OG SKJEMA

Tabeller 323

Kirkebygging i 1000 år 324

«Kirkearkitekter» 328

Kirker som er bygget 328

Vurdering av kirketomt 348

Sjekkliste for fornyelse av kirkebygget 349

Vurdering av kirkeanlegg 352

13 DIVERSE

To himmelsønner, - symbolspråk og landskap 354

The Church as Building and Symbol 360

Transition (On the way) 363

Kilder 366

                BESTILLING
     PRISER