EN KIRKE UNDER FORANDRING med Asker kirke som eksempel FORNYELSE    
    Asker gamle kirke brant i 1878. Den var fra middelalderen og bygget med tykke steinvegger. Det ble besluttet å rive ruinene. I dag hadde vi nok ikke gjort det. En ny kirke i nygotisk stil stod ferdig i 1879. Det gikk imponerende fort. Utvendig ser kirken ut som da den var ny, men med den naturlige slitasje av sol og vind. Den store forandringen er at trærne rundt kirken har blitt meget store og at kirkegården er utvidet betraktelig.        
        
                             
                     
    For å få tilstrekkelige med sitteplasser, ble det bygget gallerier langs sidene i skipet. Mange mente at kirken var utrivelig. Det var mørkt under galleriene, og vindu i koret ga sjenerende motlys. Det kom også ønske om å få tilbake inventardeler som var reddet under brannen. Ikke minst ved bidrag fra Tilla og Otto Valstad ble interiøret forandret og gjenåpnet i 1930. Enda noen år gikk før de siste arbeidene med inventardeler var på plass. Dette var et helt annet rom som fremstod. For at det gamle barokkinventaret skulle passe inn, måtte nygotikkens formspråk dempes. Koråpningen får rundbueform og himlingen "nøytraliseres" med horisontale flater. Benkevangenes gavler rettes også ut. Men den største forandringen er lyset som flommer inn fordi galleriene på sidene er tatt bort. Når vi kommer inn møter vi det gylne skjæret fra altertavlen der fremme.        
                             
     
  Ved den innvendige forandringen "snakker" ikke inventar og fasade samme "språk". Men det som ble oppnådd inne hadde så stor betydning at man fort ble vandt til stilbruddet. Men for en som kommer på besøk for første gang blir man nok litt overrasket      
                             
 

Før hundreårsjubileet så kirken slik ut. Tregulvet i skipet er fylt med med benker, og det er varmeovner under benkene. Møbleringen er fastlåst.

 

 I forbindelse med fornyelsen av kirken ved hundreårsjubileet i 1979, ble det lagt steingulv med varmekabler. Oppvarmingen av kirken var ikke lenger bundet til benkene. Dessverre ble de gamle benkene satt inn igjen, men de fremste benkene ble erstattet med stoler. Det ga nye muligheter for variert møblering fremme i skipet ved gudstjenester og konserter. Løperen i midtgangen ble tatt bort. Det gir gode forhold for musikkstiler som krever lengre etterklangstid, men for tale kan det være ugunstig.

Tre elementer har kommet til fremme i skipet. Det er en flyttbar rampe, kororgel og piano. Både stolene og de andre inventardelene er malt slik at de passer sammen med det øvrige inventaret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolene fremme er snudd 90 grader og kirkekoret har tatt plass der og knytter alterområdet og skipet (menigheten sammen).

 

 

Her ved en kveldsgudstjeneste er stolene fremme snudd 90 grader og menigheten kan omslutte handlingsstedet på 3 sider. I den første del av gudstjenesten kan lysgloben være det samlende punktet. Etter ofringen settes nattverdbordet frem og lysgloben settes til side. Se mer om dette under alter og nattverdbord.

 

 

 

 

 

Forandringer møter motstand, særlig når det gjelder noe som er knyttet til det "uforanderlige". I en stadig skiftende verden er det godt at noe ikke endrer seg. Men skal kirkerommet tjene menighetens gudstjenesteliv, må man også være åpen for forandringer her. Vi har nye måter å samles på og vi kommuniserer annerledes nå enn for hundre år siden. Å ta bort benker under galleriet ble bl.a. møtt med  argumentet "da blir det færre plasser ved de store samlingene". Faktisk er det motsatt. Det blir flere plasser, men det blir ståplasser. Men det er ikke ofte det er behov for det. Litt etter litt ble benker tatt bort under galleriet for å gi plass til andaktssted ved åpen kirke, plass til barnekrok og barnevogner, plass for lysglobe og oppbevaringsmøbler for salmebøker og løse puter. I tillegg er det installert spotlights i himlingen under galleriet som kan lyse opp utstillinger på veggene. Det frie åpne rommet er et gode i seg selv.

 

Ved barnekroken kan foreldre sitte og være med på gudstjenesten samtidig som de minste kan bevege seg litt og sysle med ting under foreldrenes tilsyn. Det er viktig at forholdene legges til rette slik at ikke aktiviteten oppfattes som støyende. Møblene må tilpasses kirkerommet. Først og fremst gjelder det fargene. Det bør være teppe under hele området. Lekene bør være av materiale som ikke støyer.

 

 

  

Vi er på en vanlig høymesse og ser frem mot alteret (venstre). Presten står der fremme, mens menigheten sitter mange sitteplassrader nede i skipet (høyre). Dette  gir ingen god kommunikasjon mellom liturg og menighet, heller ikke mellom gudstjenestedetakerne.

 

Vi vil få en langt rikere og mer uttrykksfull gudstjeneste dersom rommet blir ommøblert. De 4 fremste benkene erstattes med stoler eller korte, flyttbare benker. Disse snus 90 grader og nattverdbordet settes ut i midtgangen på et flyttbart podium.  Vi får bedre kontakt med hverandre og liturgen. Også for dem som ønsker å sitte mer tilbaketrukket blir forholdene bedre ved at drama og opptrinn blir mer synlig. Et annet moment er plass for rullestoler, som i dag ikke er løst.

 

Vi får om noen få år nye liturgier. En av kravene som vil bli stilt er at nattverden skal foregå med liturgen på den andre siden av nattverdbordet. Ved den viste løsningen gjør man ingen inngrep i koret, men man får en fleksibel møblering som man vil ha glede av i mange sammenheng, ikke minst når barn deltar.

 

  NYE BEHOV OG FORANDRINGER      
         
    Ved hundreårsjubileet i 1979 fikk kirken et nytt orgel med 34 stemmer.      
               
         
    Rampen er forholdsvis bratt (1: 5,5), men siden høydeforskjellen ikke er så stor, så fungerer denne forholdsvis bra. Legg merke til lektene på skråplanet. De gir trygghet. Rampen kan demonteres ved at håndlist med stendere løftes opp. Delene legges under trappen til prekestolen.      
               
         
    Kororgelet er ikke stort større enn et piano. Det er fargesatt som benkene.      
         
    Mot bakerste benk er det laget hyller for ekstra salmebøker, sitteputer m.m. Salmebokvognen har en litt simpel utforming, men den glir godt inn fordi den har samme farge og høyde som benkene.      
         
    Lysgloben står vanligvis under galleriet ved inngangen. Den er flittig brukt. Ved fellesbønn flyttes den av og til frem ved koråpningen.      
         
    På veggene under galleriet er det plass for utstilling. Det er montert spotlights under himlingen. Her kan man ha bilder som understreker kirkeåret eller fremhever et tema.      
         
    En rampe er laget til sideinngangen. Prinsipielt bør alle kunne komme inn gjennom hovedinngangen.      
               
         
    Det er ikke mange år siden at bruk av prosesjonskors var utenkelig. I dag har nesten enhver kirke fått det.      
         
    I dag har alle vinduene glassmalerier. De siste er laget av Veslemøy Nystedt Stoltenberg. På nordsiden er det motiver fra Det gamle testamentet, og på sørsiden fra Det nye testamentet.      
         
  FORNYELSE   Se mer om forandring av Asker kirke under LITURGI OG KOMMUNIKASJON     Fungerer prekestolen i dag? Bør heller lesepulten brukes?