ANDAKTSSTEDER I KIRKEROMMET
  Dagens ord      
         
  Lysglobe   Se i "Kirken som bygg og bilde" s.134-135 om levende lys
         
  Andre typer lysbærere  
         
  Kilde / vann  
         
  Sidealter      
         
  Andaktsstasjoner  
         
  Sidekapell  
         
           
        FORNYELSE