ANDAKTSSTASJONER          
               
   
  KORSVEI  Gjennom hundrevis av år har folk reist som pilegrimer til Jerusalem for å følge i Jesu fotspor på hans vei til Golgata. Men de fleste kunne ikke reise dit. Man laget derfor en tilsvarende reise i hjembyen med andaktssteder / stasjoner for å leve seg inn i Jesu lidelse. En annen måte er å lage stasjonene med bilder i selve kirkerommet. Det vanlige er 14 bilder som viser hendelsene fra Jesus blir anklaget til han blir gravlagt. Det 15. "bildet" er Jesu oppstandelse påskemorgen som uttrykkes i gudstjenesten. (over og til venstre) Fra Asker kirke hvor korsveibildene henger i fastetiden. (nedenfor) Fra Rønvik kirke hvor bildene er en fast del av utsmykningen.  
   
   
(over og til høyre) Korsveibilder fra Karmel kloster i Tromsø.

 

Illustrasjoner fra bibelen med julekrybbe o.a kan fungere som andaktssteder / - stasjoner. (høyre) Krybbe i Stavanger domkirke

 

 

 

   
         
    I Ålesund kirke har man laget andaktsstasjoner i samme utforming. Skriftssteder og gjenstander kan veksle.  
           
                 
              TILBAKE