ALTER, ALTERBORD, BORDALTER OG NATTVERDBORD se "Kirken som bygg og bilde" s.106- 109  
        FORNYELSE  
    Dette er vanligvis det alteret som vi ser i våre kirker. Det er en kasseform innkledd med  tøy på sidene, ofte rødt, og med en hvit duk på toppen. På  den horisontale flaten er det satt frem lysestaker, blomstervaser og liturgiske bøker. Kassen fungerer også som en understøttelse for altertavlen. Går vi og titter på baksiden av alteret, burde vi bli forskrekket. Her finner vi de simpleste arbeidene i hele kirkerommet. Det kan aldri ha vært meningen at dette skulle vises frem. Likevel går vi rundt på baksiden av alteret ved ofring i stedet for å gå foran alteret! Det vakre som skinner mot oss i gull i enden av kirkerommet, som vi er på vei mot, får en bråstopp når vi ser baksiden. Kan det være en hensikt i det?

Området foran alteret er gjerdet inn. Det er et knefall, alterring, som benyttes til kneling i forbindelse med utdeling av nattverden, ved forbønn, skriftemål og vielse. Gjerdet er med å markere en sone som oppfattes som mer hellig enn den utenfor.

 
    HVA ER ET ALTER? Om alteret generelt

FRA SPISEBORD TIL ALTER Utviklingen av kirkens alter

ATSKILT ALTER OG NATTVERDBORD To handlingssteder

UTFØRELSE / MÅL på alter og nattverdbord

 
    TILPASS NATTVERDBORD TIL INTERIØRET Frittstående nattverdbord