ALTERET OG FJELLET se "Kirken som bygg og bilde"  s.17, 62- 6594- 100 og 106- 109
    FORNYELSE    
                             
                       
    HVA ER ET ALTER?

Ordet kommer fra det latinske ordet "altare" som betyr forhøyning (altus=høy). Det er en menneskegjort forhøyning, - en del av jorden som blir løftet opp, hvor kultiske handlinger foregår. "Himmelens alter" sør for Beijing er et slikt alter. Tilsvarende var det laget altere i de andre himmelretningene og i sentrum av byen. Det var på en måte en bilde av verden med de 5 fjell (KBB s.358).

       
                       
    I Bibelen hører vi om Babels tårn. Innbyggerne i Babylon bygger kunstige fjell som "når opp til himmelen". Det er en trinnpyramide som kalles for "ziggurat". På toppen foregår menneskeofringer til gudene.        
                             
                       
    I det gamle testamentet leser vi at alter blir bygget i mange sammenheng. Det står også hvordan et alter skal bygges og ikke bygges.

Blant annet leser vi om Jakob som la seg til å sove med hode på en stein. Han drømmer at himmelen åpner seg. Da han våkner blir han grepet av frykt: "Hvor skremmende dette stedet er. Her er Guds hus, her er himmelens port". Han reiste steinen som en minnestein og helte olje over den.

 

       
                       
                             
                       
    Slik kunne et alter se ut som ble brukt i den gresk-romerske religion. Her foregikk slakting av offerdyr.        
                       
                             
                         
      Fjellet markerer en verdensakse som forbinder de kosmiske verdener. Moses gikk opp i fjellet, møter ilden og kommer ned med de to lovtavlene. I de fleste religioner finner vi "hellige fjell". Stetind (på bildet) hører blant samenes fjell.

På samme måte markerer alteret en forbindelseslinje mellom himmel og jord. Vi finner det stedet i landskapet som uttrykker "vår væren i verden" (på en høyde i den brede dalen, på et nes ut i fjorden) og reiser alteret der. KBB s.7- 13.

       
       
                             
    Vi plasseres oss i sentrum på klippen. Det kommer fint til uttrykk her hvor nattverdbordet står på fjellet. Slik blir det en kombinasjon av alter og bord. Vi deler brød og vin i "verdens midtpunkt".                  
       
         
    Til høyre er nattverdbordet satt på en formet "klippe"    
         
         
        Med et reisealter er man alltid i verdens midtpunkt og har forbindelsen oppover for hånden.  
                       
  I kirken San Apollinare in Classe (Ravenna) fra 549 går man 12 trinn opp til alterområdet. Utsmykningen i apsiden forteller hva denne plassen kan sammenliknes med. Jesus tok med seg tre disipler på et høyt fjell og himmelen "åpnet seg". På samme måte er også dette et åpenbaringssted. Vi går opp til det "hellige fjell".       Se videre hvordan det tradisjonelle alteret deles i en alter-varde og et nattverdbord      
                       
              FORNYELSE