NY BOK 2019

            -

 
INNGANG
På disse sidene får du ideer til fornyelse av kirkerommet, slik at det fungerer bedre for formidling av budskapet og fremmer fellesskapet.  

Vennlig hilsen  Arne E. Sæther, siv.ark.MNAL

Bestilling av bøker: Order of books

- VAFFELLUKT OG DUFT AV DET HELLIGE - PÅ VEI TIL DET HELLIGE FJELL            - ON THE WAY TO THE HOLY MOUNTAIN - KIRKEN SOM BYGG OG BILDE             - VÅRE KIRKER, - norsk kirkeleksikon

New book! 2012

"ON THE WAY TO THE HOLY MOUNTAIN,   - Landscape, Space and Liturgy"

"VAFFELLUKT og DUFT av det HELLIGE" forteller om de første kirkebygg som i tillegg til kirkerommet hadde andre rom til ulike formål bl.a. diakoni. Hovedvekten er lagt på utviklingen i Norge etter 1860. Stikkord for boken er ARBEIDSKIRKEN. Påvirkning fra mange hold har vært med å utvikle den. Sjømannsmisjonen var tidlig ute. Så fulgte Christiania Indremission / Småkirke-foreningen med sine kirker i slummen. Fra Det norske Amerika fikk vi bidrag, og fra andre kirkesamfunn som kom til Norge. Særlig Metodistkirken hadde innflytelse.  Utviklingen av kirkebygget fra 1900 til 2018 er vist i tabeller og grafer. Til sammen er det 595 kirker hvor plantype, takform, tårn/takrytter, rom i tillegg til kirkerommet er registrert. Mer om boken og kapitlene finner du her.

 

Kirkekonsulenten