-

 
INNGANG
På disse sidene får du ideer til fornyelse av kirkerommet, slik at det fungerer bedre for formidling av budskapet og fremmer fellesskapet.  

Vennlig hilsen  Arne E. Sæther, siv.ark.MNAL

Bestilling av bøker: Order of books

- PÅ VEI TIL DET HELLIGE FJELL            - ON THE WAY TO THE HOLY MOUNTAIN - KIRKEN SOM BYGG OG BILDE             - VÅRE KIRKER, - norsk kirkeleksikon

New book! 2012

"ON THE WAY TO THE HOLY MOUNTAIN,   - Landscape, Space and Liturgy"

Boken "KIRKEN SOM BYGG OG BILDE" er fortsatt til salgs, men nå foreligger det også en "fortsettelse".

"PÅ VEI TIL DET HELLIGE FJELL, - landskap, rom og liturgi" er en fordypning og videreføring av noen tema som ble tatt opp i "Kirken som bygg og bilde". Kapitlene er presentert her.

Anmeldelse av boken i Vårt Land 25.juni 2010

Kirkekonsulenten